Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov                              

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.


Ultimul anunţ 18.08.2014]

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a primit 436 cereri de finanțare, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile solicitate de peste 2,3 miliarde de lei, în cadrul cererii de proiecte nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale”. Propunerile de proiecte au putut fi depuse în perioada 28 iulie - 11 august a.c. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de peste 877,6 milioane de lei (echivalentul în lei a 200 milioane euro). .... citeste mai departe


Anunţuri

 
[13.08.2014] Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 18.08.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro
 
[13.08.2014] AMPOSDRU publica spre consultare instructiunea privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat. Observatiile vor fi primite pana luni 18.08.2014 la adresa consultare.buget@fonduri-ue.ro.
 
[11.08.2014] Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial Comisiei Europene prin sistemul informatic de comunicare – Structural Funds Communication (SFC 2014), versiunile oficiale a trei programe prin care România va atrage fonduri europene structurale şi de investiţii în perioada 2014 – 2020. Programul Operaţional Capital Uman a fost transmis în data de 6 august a.c., Programul Operaţional Competitivitate a fost trimis în data de 28 iulie a.c., iar Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - în data de 25 iulie a.c.
 
[08.08.2014] AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 585/5.08.2014 a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 „Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“, nr. 170 „Şanse egale şi respect“, nr. 171 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii“.
Pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr. 171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.
 
[07.08.2014] AM POSDRU publica Ghidului Solicitantului Conditii Generale - versiunea august 2014
 
[07.08.2014] AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte:
- nr. 169 „Formare profesionala pentru îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantata din DMI 6.2.„Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
- nr. 170 „Sanse egale si respect” finantata din DMI 6.3.„Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”
- nr. 171 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii” finantata din DMI 6.4. „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”
 

[31.07.2014] OIRPOSDRU Bucureşti-Ilfov înştiinţează SC MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL, CUI 20945815, beneficiar al proiectului POSDRU/51/5.1/G/12322 - Turist în Europa Modernă, cu privire la emiterea Notei de debit nr. 3477/22.12.2011.

Pentru achitarea creanţei bugetare stabilită prin Nota de debit nr.
3477/22.12.2011 se vor utiliza următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Cod fiscal(CUI): 20897750 Cont bancar: RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti

 

[25.07.2014] Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publicat Lista întrebărilor si răspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent Cereri de Propuneri de Proiecte nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

 
 
 

 OIR POS DRU Bucuresti Ilfov