Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov                              

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

ANUNT IMPORTANT

In vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor, pentru a se evita întârzieri majore în implementarea acestora, va rugam sa solicitati OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov rambursarea cheltuielilor conform graficelor estimative privind depunerea cererilor de rambursare.


Ultimul anunţ [16.10.2014]

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I, nr. 34-36, sector 2, organizează concurs în data de 29.10.2014, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal în cadrul  Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate ... citeste mai departe


Anunţuri

 

[15.10.2014] MFE – AM POSDRU publica spre consultare Instrucțiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare  a implementarii contractelor de finantare POSDRU. Descarca anexe.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro.

 

[15.10.2014] MFE - AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU. Descarca Anexe.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_contractare@fonduri-ue.ro.

 
[07.10.2014] MFE - AM POSDRU publica Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al ministrului Finantelor Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014
 

[03.10.2014] Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 06.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

 
 

 OIR POS DRU Bucuresti Ilfov