Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov                              

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

 

ANUNT IMPORTANT - In atentia beneficiarilor proiectelor monitorizate de OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Va rugam sa aveti disponibilitatea de a raspunde solicitarilor de clarificari pe care le primiti, in interiorul termenelor fixate de OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov, astfel incat verificarea documentelor sa fie realizata in cel mai scurt timp posibil.

Aceste termene sunt stabilite in asa fel incat intreaga activitate desfasurata pentru derularea proiectelor si atragerea fondurilor europene, sa poata fi realizata in mod optim.
Pentru orice neclaritati cu privire la solicitarile primite, sa va rugam sa ne contactati.

Va multumim pentru colaborare.


Ultimul anunţ [25.03.2015]

In conformitate cu prevederile art. 8.27 din Instructiunea nr. 103/2015, in intervalul 20-25 ale lunii, liderii de parteneriat sunt obligati sa raporteze lunar Organismelor intermediare, locatiile unde se desfasoara activitatile/subactivitatile relevante din cadrul proiectelor POSDRU 2007-2013, precum si intervalul orar in care se implementeaza aceste activitati/subactivitati.


Anunţuri

 
Incepand cu data de 19.03.2015, toate cererile de rambursare/plata se vor depune conform prevederilor Instructiunii nr. 103/18.03.2015  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU, indiferent de perioada de raportare a cererii.
 

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.

 

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.

 
OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov publica lista contractelor de finantare semnate de OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov aferenta CPP 176
 
Va informam ca a fost publicat Ordinul MFE nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare, de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
 
AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate" (DMI 5.1) si pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural" (DMI 5.2).

În cursul zilei de 18.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare pâna la sfârsitul zilei, vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00. Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.
 
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov publica rezultatele finale la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul  Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate 02-06.02.2015.
 
Punctaje acordate la concursul din data de 06.02.2015 (interviu) la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă   consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate
 
Anunt privind modificarea orei la care va avea loc interviul din data de 06.02.2015
 
Punctaje acordate la concursul din data de 02.02.2015 (proba scrisa) de ocupare a functiei publice de executie vacanta consilier clasa I grad profesional asistent Ón cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finantate
 
 

 OIR POS DRU Bucuresti Ilfov