Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov                              

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

ANUNT IMPORTANT

In vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor, pentru a se evita întârzieri majore în implementarea acestora, va rugam sa solicitati OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov rambursarea cheltuielilor conform graficelor estimative privind depunerea cererilor de rambursare.


Ultimul anunţ [30.10.2014]

Rezultate proba scrisa la concursul din data de 29.10.2014 pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta consilier clasa I grad professional principal in cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finantate.


Anunţuri

 
[24.10.2014] AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial, in data de 23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up” finantata din DMI 3.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, pâna în data de 24.11.2014, ora 16.00.
 
[24.10.2014] Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacanta consilier clasa I grad profesional principal – Compartimentul Verificare Proiecte Finantate, organizat de OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov in data de 29.10.2014
 
[23.10.2014] Ultima zi de înscriere pentru concursul organizat de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, ce va avea loc în data de 29.10.2014 , ora 10:00 (proba scrisă), în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul  Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate este 23.10.2014, ora 16:30.
 
[23.10.2014] Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte (CPP): nr. 176 „ România Start-up” finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociata schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”
 
[16.10.2014] Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I, nr. 34-36, sector 2, organizează concurs în data de 29.10.2014, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal în cadrul  Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate ... citeste mai departe
 

[15.10.2014] MFE – AM POSDRU publica spre consultare Instrucțiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare  a implementarii contractelor de finantare POSDRU. Descarca anexe.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro.

 

[15.10.2014] MFE - AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU. Descarca Anexe.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_contractare@fonduri-ue.ro.

 
[07.10.2014] MFE - AM POSDRU publica Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al ministrului Finantelor Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014
 

[03.10.2014] Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 06.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

 
 

 OIR POS DRU Bucuresti Ilfov